các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

Xem thêm...

0
phiếu
1đáp án
347 lượt xem

hoi

how often do you go to school
0
phiếu
0đáp án
479 lượt xem

anh 10

có ai cho mình đề kiểm tra học kì 1 nâng cao môn tiếng anh với
0
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

chia động từ

we (not go).........to the cinema last week mr.Lan (teach)...................us Math two years agoLast sunday, Daisy (iron) ................all...
0
phiếu
3đáp án
961 lượt xem

tiếng anh 11

.She stayed in a room ……… a color TV and a fridge. A. has B. had C. which have ...
0
phiếu
1đáp án
749 lượt xem

alolo

it was the solicitor who persuaded me to make a clean.......... of everything in the courtA. head B. tongue C. breast ...D. heart
0
phiếu
0đáp án
0 lượt xem

....

it was the solicitor who persuaded me to make a clean.......... of everything in the courtA. head B. tongue C. breast ...
0
phiếu
2đáp án
776 lượt xem

anh 7

1.Cho đúng động từ trong ngoặca, We try to bring our work to......................(satisfy)b, Farmers can protect their land...
2
phiếu
4đáp án
1K lượt xem

Bình Chọn nha

Môn Anh . Lớp 91.What do We call a king’s son ?2.What do you wear to protect your eyes from the Sun?3.What flowers are associated with Valentines Day ?
3
phiếu
2đáp án
2K lượt xem

Đề anh 11 -trắc nghiệm

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo...
2
phiếu
9đáp án
1K lượt xem

tìm từ có cách phát âm khác

Tìm từ có cách phát âm khác:1. A.magazine B.mathematics C.manage D.watch2. A.material B.visitor ...
2
phiếu
10đáp án
2K lượt xem

giúp em với !

Chọn phương án thích hợp nhất để điền vào chỗ trống.1. Where ______ their parents from?A. isB. areC. be.2. Where is Alexandre from? – He is from...
1
phiếu
6đáp án
1K lượt xem

khoanh tròn

Hãy khoanh tròn từ hay những cụm từ thích hợp nhất (A, B, C hay D) để điền vào chỗ trống trong bài hội thoại sau:Nam: Hey, Lan. What are you doing...
0
phiếu
2đáp án
4K lượt xem

Tiếng anh 11

Grade 11VII. Rewrite the following sentences using the structure it is/ was ... that + passive voice.1. It was Mr. Johnson that every...
0
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại

1. What do you usually have for breakfast?2. Usually. I put on my clothes. I have breakfast.3. Do you always have breakfast?4. Always?5. No, i...
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Tiếng Anh 11

Mã đề 122 Exercise 1: Choose the best answer. (1m)1. A) introduced B) added ...

12345Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
  • hoahoa.nhynhay: làm quen đi 11/5/2018 1:39:32 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:36 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:36 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:36 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:36 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:37 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:37 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:37 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:37 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:38 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:38 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:38 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:38 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:39 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:39 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:39 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:39 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:40 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:40 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:40 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:40 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:40 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:41 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:41 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:41 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:41 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:42 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:42 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:42 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:42 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:42 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:43 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:43 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:43 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:43 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:44 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:44 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:44 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:44 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:45 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:45 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:45 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:45 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:46 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:46 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:46 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:46 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:47 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:47 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:47 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:47 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:48 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:48 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:48 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:48 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:48 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:49 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:49 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:49 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:49 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:50 PM
  • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:50 PM
  • hoahoa.nhynhay: ..................... 11/5/2018 1:39:52 PM
  • vinhlyle: hi 11/10/2018 8:03:02 PM
  • ๖ۣۜBossღ: 3:00 AM 11/11/2018 10:17:11 PM
  • quanghungnguyen256: sao wweb cứ đăng nhập mãi nhĩ, k trả lời đc bài viết nữa 11/30/2018 4:35:45 PM
  • quanghungnguyen256: web nát r à 11/30/2018 4:36:19 PM
  • quanghungnguyen256: 11/11/2018 h là 30/11. oi web chắt k ai dùng r hả 11/30/2018 4:36:44 PM
  • quanghungnguyen256: rofum ngon thế mà sao admin lại k nâng cấp nhỡ 11/30/2018 4:37:07 PM
  • nguyenlena2611: talk_to_the_hand 12/24/2018 9:24:22 PM
  • nguyenlena2611: big_grinsurpriseblushing 12/24/2018 9:28:35 PM
  • Việt EL: ^^ 2/16/2019 8:37:21 PM
  • Việt EL: he lô he lô 2/16/2019 8:37:34 PM
  • Việt EL: y sờ e ny guan hiar? 2/16/2019 8:38:15 PM
  • Việt EL: èo 2/16/2019 8:38:32 PM
  • Việt EL: éo có ai 2/16/2019 8:40:48 PM
  • dfgsgsd: Hế lô 2/21/2019 9:52:51 PM
  • dfgsgsd: Lờ ôn lôn huyền ..... 2/21/2019 9:53:01 PM
  • dfgsgsd: Cờ ắc cắc nặng.... 2/21/2019 9:53:08 PM
  • dfgsgsd: Chờ im.... 2/21/2019 9:53:12 PM
  • dfgsgsd: Dờ ai dai sắc ...... 2/21/2019 9:53:23 PM
  • dfgsgsd: ờ ưng nưng sắc.... 2/21/2019 9:53:37 PM
  • dfgsgsd: Mờ inh minh huyền.... đờ ep nặng... trờ ai... quờ a sắc.... đờ i.... 2/21/2019 9:54:11 PM
  • nln: winking 2/28/2019 9:02:14 PM
  • nln: big_grin 2/28/2019 9:02:16 PM
  • nln: smug 2/28/2019 9:02:18 PM
  • nln: talk_to_the_hand 2/28/2019 9:02:20 PM
  • nln: Specialise 2/28/2019 9:51:54 PM
  • nlnl: But they have since become two much-love 2/28/2019 10:03:10 PM
  • dhfh: sad 3/2/2019 9:27:26 PM
  • ๖ۣۜNatsu: allo 3/3/2019 11:39:32 PM
  • ffhfdh: reyeye 3/5/2019 8:53:26 PM
  • ffhfdh: ủuutrr 3/5/2019 8:53:29 PM
  • dgdsgds: ujghjj 3/24/2019 9:12:47 PM
  • ryyty: ghfghgfhfhgfghgfhgffggfhhghfgh 4/9/2019 9:34:48 PM
  • gdfgfd: gfjfjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 4/14/2019 9:53:38 PM
  • gdfgfd: sadsadsadsadsadsad 4/14/2019 9:59:30 PM
  • fdfddgf: trâm anh 4/17/2019 9:40:50 PM
  • gfjggg: a lot of advice is available for college leavers 5/10/2019 9:32:12 PM
  • linhkim2401: big_hug 7/3/2019 9:35:43 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
  • dvthuat
  • hoàng anh thọ
  • nhungtt0312
  • Xusint
  • tiendat.tran.79
  • babylove_yourfriend_1996
  • thaonguyenxanh1369
  • hoangthao0794
  • zzzz1410
  • watashitipho
  • HọcTạiNhà
  • Cá Hêu
  • peonycherry
  • phanqk1996
  • giothienxung
  • khoaita567
  • nguyentranthuylinhkt
  • maimatmet
  • minh.mai.td
  • quybalamcam
  • m_internet001
  • bangtuyettrangsocola
  • chizjzj
  • vuivequa052
  • haibanh237
  • sweetmilk1412
  • panhhuu
  • mekebinh
  • Nghịch Thuỷ Hàn
  • Lone star
  • LanguaeofLegend
  • huongduong2603
  • i_love_you_12387
  • a ku
  • heohong_congchua
  • impossitable111
  • khanh
  • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
  • huynhhoangphu.10k7
  • namduong2016
  • vycreepers
  • Bảo Phươngg
  • Yurika Yuki
  • tinysweets98
  • Thùy Trang
  • Hàn Thiên Dii
  • ๖ۣۜConan♥doyleღ
  • LeQuynh
  • thithuan27
  • huhunhh
  • ๖ۣۜDemonღ
  • nguyenxinh6295
  • phuc642003
  • diephuynh2009
  • Lê Giang
  • Han Yoon Min
  • ...
  • thuyvan
  • Mặt Trời Bé
  • DoTri69
  • bac1024578
  • Hạ Vân
  • thuong0122
  • nhakhoahoc43
  • tuanngo.apd
  • Đức Vỹ
  • ๖ۣۜCold