0
phiếu
1đáp án
85 lượt xem

Help!

Having to get up early in the morning is awful to me. (hate) l. 2. May I borrow your bike Would you mind....? 3. Didn't your mum let you speak a...
0
phiếu
1đáp án
53 lượt xem

Giúp mình với

Make Question1. I'm talking French this semester. .………………….……………….….2. She's staying there for two weeks.………………………………………..
1
phiếu
2đáp án
108 lượt xem

gấp trả lời liền

Nowadays I consider taking up a hobby to be far less important than I used to.=>Nowadays I don't attach nearly ...............................................................
2
phiếu
1đáp án
100 lượt xem

tìm từ có cách phát âm khác

Tìm từ có cách phát âm khác:1. A.magazine B.mathematics C.manage D.watch2. A.material B.visitor ...
1
phiếu
1đáp án
55 lượt xem

giúp em với ! nhanh nhé

1. do / what / she / does / ?.............................................................................2. school / I / and / this / my/ student...
2
phiếu
1đáp án
58 lượt xem

giúp em với ! mau lên

A. Read the text then complete the passage : (1,5ms)in , play , was , game , it , clue Hoa and Nga were bored , so...
0
phiếu
1đáp án
47 lượt xem

các tiền bối giúp em được không ạ em cần gấp TT

Find out ten errows in the following passage, then correct them:Oxygen is the most precious gas known to man. It makes up about one-fifth of an...
0
phiếu
0đáp án
30 lượt xem

Giúp mình nhé, mình cần gấp trong hôm nay, cảm ơn ạ.

Viết 1 đoạn văn :1. Miêu tả vị trívà hình dạng của đất nước Việt Nam trên bản đồ .2. Chỉ ra sự khác nhau giữ những căn nhà ở thành phồ và những...
0
phiếu
1đáp án
78 lượt xem

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH CẦN GẤP. PỞ VÌ MÌNH SẮP THI RỒI NÊN MONG CÁC PẠN GIÚP MÌNH

1) viết đoạn văn về pảo vệ môi trường piển2) viết đoạn văn ngắn về lợi ích của việc tập thể thao
0
phiếu
0đáp án
48 lượt xem

các tiền bối giúp em với ạ

Viết một bài nói về môn thể thao bóng rổ , ngắn gọn thôi ạ .
3
phiếu
6đáp án
178 lượt xem

Hộ m cais~ :D~ ngu Anh lắm

Mn giúp m cái này: :DNote:** Phần music : Nói về những bài nhạc cách mạng, dân gian.** Phần film: Nói về phim hoạt hình: + Transformer ...
1
phiếu
1đáp án
99 lượt xem

mn ơi giúp e đi

Tìm lỗi saiThe boys was enough intelligent to slove that proplemThe girl helped me with the needlework yesterday is my classmateIt is careless for...
0
phiếu
2đáp án
73 lượt xem

nhờ mọi người giúp ạ

Viết 1 đoạn văn miêu tả một trong 4 mùa trong năm
2
phiếu
1đáp án
80 lượt xem

viết văn

viết đoạn văn từ 120-150 từ về vấn đề: the roles of teenagers in the future
2
phiếu
1đáp án
70 lượt xem

giúp em với !

Sắp xếp các từ với nhau để tạo thành câu hoàn chỉnh :1.Hung/ go/ have/ test/ tomorrow2.We/ read/ books/ at the moment3.My mother/ usually/ go...

12345...31Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • vanus: yawn 9/13/2016 8:05:31 PM
 • @.@: rolling_on_the_floor 9/15/2016 10:34:26 PM
 • Hương_shine: 111564 9/20/2016 12:08:45 PM
 • Hương_shine: có b nào biết cách đặt avt k ạ 9/20/2016 12:09:13 PM
 • Mạcc Anhh: big_grin 9/20/2016 2:31:25 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:32 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:32 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:33 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:33 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:33 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:33 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:34 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:34 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:34 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:34 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:35 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:35 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:35 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:35 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:36 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:36 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:36 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:36 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:37 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:37 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:37 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:37 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:38 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:38 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:38 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:38 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:38 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:39 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:39 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:39 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:39 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:40 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:40 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:40 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:40 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:41 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:41 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:41 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:42 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:42 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:42 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:43 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:43 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:43 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:43 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:44 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:44 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:44 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:45 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:45 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:45 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:48 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:48 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:48 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:49 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:49 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:49 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:50 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:50 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:51 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:51 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:51 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:52 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:52 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:52 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:53 PM
 • Mạcc Anhh: ... 9/20/2016 2:31:55 PM
 • hoangthiyen259: hello 9/20/2016 10:02:53 PM
 • Bé's Ngốc'ss: big_grin 9/23/2016 9:11:01 PM
 • lanhchanh: wave ngốc 9/23/2016 9:15:47 PM
 • Bé's Ngốc'ss: choà chanh 9/23/2016 9:17:33 PM
 • lanhchanh: ngốc tên chi nhỉ 9/23/2016 9:17:44 PM
 • lanhchanh: waiting 9/23/2016 9:21:14 PM
 • Bé's Ngốc'ss: tên Bảo 9/23/2016 9:22:42 PM
 • lanhchanh: thôi khỏi đùa đê 9/23/2016 9:23:02 PM
 • lanhchanh: tên thanh p k nhở 9/23/2016 9:23:16 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/23/2016 9:29:17 PM
 • Bé's Ngốc'ss: biết s hỏi nữa z 9/23/2016 9:29:23 PM
 • lanhchanh: k luk nãy ms nhớ 9/23/2016 9:32:43 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/23/2016 9:34:31 PM
 • Bé's Ngốc'ss: chanh hỏi j thanh z 9/23/2016 9:34:35 PM
 • lanhchanh: ak hỏi bt anh 9/23/2016 9:35:36 PM
 • lanhchanh: nhưng dài qué 9/23/2016 9:35:46 PM
 • lanhchanh: pp nha off đây 9/23/2016 9:37:12 PM
 • rika-chan: có ai ko ạ 9/25/2016 5:10:20 PM
 • rika-chan: sad 9/25/2016 5:10:45 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Đức Vỹ
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016
 • Bảo Phươngg
 • anhtienlove6
 • tinysweets98
 • Thùy Trang
 • Dan
 • LeQuynh
 • vanus
 • thithuan27
 • bongichint14112000