Mệnh đề sau "wish, If only, It's time...."
I- Mệnh đề sau "wish", "If only"
$1.$ Present wish (ao ước cho hiện tại) : không thể thực hiện được ở hiện tại, trái với thực tế ở hiện tại
S + wish/ wishes + S + were/ Ved
If only + S + well / Ved
Ex : I wish I were taller now
If only I were taller now
$2.$ Past wish (ao ước cho quá khứ) : điều không thể, trường hợp được trong quá khứ hay trái với thực tế ở quá khứ
S + wish (es) + S + had + $V_{P_{II}}$
S + wish (es) + S + had been + Ving
S + wish (es) + S + could have + $V_{P_{II}}$
If only + S + had + $V_{P_{II}}$
If only + S + had been + Ving
If only + S + could have + $V_{P_{II}}$
Ex : I wish I had done exercises last night.
If only I had done exercises last night.
$3.$ Future wish (ước cho tương lai) :
S + wish(es) + S + could/ would + V
If only + S + could/ would + V
Ex : She wishes she would pass the final exam
If only she would pass the final exam
* Only if $\rightarrow  $ cấu trúc đảo ngữ cho mệnh đề sau
Only if she had learnt hard, would she have passed the exam
II- Mệnh đề sau "If It's time" "It's hight time"
It's time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's time + S + was/ were + Ving
It's hight time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's hight time + S + was/ were + Ving
Ex : It's time we learned harder
It's time (for + O) + to V
It's hight time
Ex It's time for us to learn harder
III- Mệnh đề với "would rather"
$1.$ Muốn
S + would rather + V (infi)  (ở hiện tại)
S + would rather + have + $V_P{II}$ (Ở quá khứ)
Ex : I would rather have something to eat now
She would rather have gone to the cinema last night
$2.$  So sánh, thích hơn
S + would rather + V (infi) than V (infi)
S + would rather + have + $P_{II}$ than have + $P_{II}$
= would sooner
Ex : I would rather play badminton than (play) game on internet
I'd rather have had meat than (have had) fish last night
$3.$ Muốn làm gì hơn
- Hiện tại :
$S_1$ + would rather + $S_2$ + Ved
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + Ved
Ex : I'd rather he behaved better
I'd rather he didn't shont at me
- Quá khứ
$S_1$ + would rather + $S_2$ + had + $P_{II}$
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + could+ have $P_{II}$
Ex : We went by car but we would rather we had gone by train
IV - Mệnh đề sau " as if", "as though" (cứ như thế)
$1)$ As if/ as though : dùng như một liên từ bình thường (look, sound, feel,......)
Ex : The house looked as if nobody was living in it
I am very tired, I feel as though I haven't slept for ages
$2)$ Dùng để giả định
* S + $V_{HTĐ}$ + as if / as though + S + Ved / were hoặc (were + Ving)  (trái với thực tế hiện tại)
Ex : She treats as if she were my mother
Mary dresses as though she were a Queen
* S + Ved + as if / as though + S + had + $V_{P_{II}}$ (giả định trong quá khứ, trái với quá khứ)
Xảy ra trước hđộng mệnh đề chính
Ex : She smiled as if she had met me before
CHÚ Ý :
Nếu hđộng sau "as if" không xảy ra trước $\Rightarrow $ vân dùng quá khứ đơn ở mệnh đề chính
Ex : When I told them about my plan, they looked at me as if I was mad.

Thẻ

Lượt xem

12471
Chat chit và chém gió
 • L.lawiet: chán vãi nồi 4/6/2016 7:22:47 PM
 • L.lawiet: a đi kiếm công an chuyện làm đây 4/6/2016 7:23:03 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: xong II 4/6/2016 7:26:39 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: IIII ak 4/6/2016 7:27:01 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/6/2016 7:27:07 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: II mak 4/6/2016 7:27:09 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: vg 4/6/2016 7:27:18 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: a lm nốt 4 đi 4/6/2016 7:27:25 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: big_grin 4/6/2016 7:27:26 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ca sắp thi IOQ QG òi 4/6/2016 7:27:37 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ôn tí luk 4/6/2016 7:27:39 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: I cái đã 4/6/2016 7:27:44 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: http://www.tienganh123.com/tieng-anh-pho-thong 4/6/2016 7:28:17 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: ka vô đây mak lm đề 4/6/2016 7:28:24 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: happy 4/6/2016 7:28:28 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ??? 4/6/2016 7:28:32 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: siu lm biếng 4/6/2016 7:28:41 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: để lm xong cho mụi cái dẵ 4/6/2016 7:28:47 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: tbao ơi 4/6/2016 7:35:42 PM
 • tbao: uk 4/6/2016 7:35:49 PM
 • tbao: viết ra giấy cái đã 4/6/2016 7:36:22 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: c lm xog chưa 4/6/2016 7:36:26 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: *gật* 4/6/2016 7:36:41 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: happy 4/6/2016 7:36:44 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/6/2016 7:36:52 PM
 • L.lawiet: soái ca đã ra mắt 4/6/2016 7:37:12 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: ai 4/6/2016 7:37:23 PM
 • L.lawiet: a 4/6/2016 7:37:31 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: xong 4/6/2016 7:37:37 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: ọe 4/6/2016 7:37:38 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 4/6/2016 7:37:41 PM
 • L.lawiet: hahaha 4/6/2016 7:37:43 PM
 • L.lawiet: sao ọe 4/6/2016 7:37:47 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: chém 4/6/2016 7:37:53 PM
 • L.lawiet: a dẹp ai mà 4/6/2016 7:37:54 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: ka đi đâu z 4/6/2016 7:37:59 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: jin ka 4/6/2016 7:38:03 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đi câu G 4/6/2016 7:38:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/6/2016 7:38:09 PM
 • L.lawiet: a đi cới j 4/6/2016 7:38:25 PM
 • L.lawiet: kakaka 4/6/2016 7:46:26 PM
 • L.lawiet: có ai ko 4/6/2016 7:46:36 PM
 • tbao: đi hết r. 4/6/2016 7:47:46 PM
 • L.lawiet: zậy sao 4/6/2016 7:48:55 PM
 • Diệp Oanh: có e 4/6/2016 7:48:58 PM
 • L.lawiet: pp e 4/6/2016 7:49:40 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: tbao ơi 4/6/2016 7:57:40 PM
 • tbao: đang ghi câu tl nè 4/6/2016 7:58:02 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: oki 4/6/2016 7:58:47 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: thank c nha 4/6/2016 7:58:53 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: tbao ơi 4/6/2016 8:02:43 PM
 • tbao: uk 4/6/2016 8:02:51 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: c lm nốt đi 4/6/2016 8:03:00 PM
 • tbao: uk. đăng từ từ. chờ c tí 4/6/2016 8:03:36 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: big_grin 4/6/2016 8:03:43 PM
 • thucnguyen033: tbao cho tớ hỏi phần 3 câu 1 sao cậu chọn where 4/6/2016 9:33:10 PM
 • ngocduyenmtp: xin chào 4/7/2016 5:59:45 PM
 • L.lawiet: có ai ko 4/8/2016 6:23:38 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: big_grin 4/8/2016 8:36:00 PM
 • ╠╣ải Ÿến: yawn 4/11/2016 8:18:21 PM
 • danius99qn: yawn 4/14/2016 10:03:32 PM
 • danius99qn: bên này chẳng có ai!? 4/14/2016 10:03:42 PM
 • HŸ: rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor ....rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor 4/17/2016 4:06:22 PM
 • HŸ: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sau-Tat-Ca-Erik-St-319-Minion-Cover-Minion-Cover/IWBZUA7D.html 4/17/2016 4:06:28 PM
 • chiakhoabimat07: wave 4/19/2016 8:52:44 PM
 • chiakhoabimat07: broken_heart 4/19/2016 8:52:56 PM
 • thucnguyen033: chao mn 4/23/2016 4:08:46 PM
 • anhtuan100981: Tích điểm đổi card : 500 điểm =50.000đ -> nhah tay đăng kí . Mình cũng vừa được một người bạn giới thiệu thật thú vị .. “Các bạn thân mến! Mình là thành viên của Website Khảo sát thị trường trực tuyến InfoQ Việt Nam. Các bạn hãy click vào đường link ( http://infoq.vn/Registers/index?friend=e08c6f3feabde162 ) sau để đăng ký trở thành thành viên của Cộng đồng InfoQ, tham gia trả lời khảo sát, tích lũy điểm thưởng, tham gia các hoạt động từ thiện cũng như rinh về những phần quà hấp dẫn nhất!” Bước 1: bạn click vào đường link của mk đấy , trả lời các thông tin đăng ký thành viên. Bước 3: Sau khi đăng ký, sẽ có 1 email gửi về yêu cầu bạn xác nhận tài khoản. Hãy check email và click vào đường link kích hoạt tài khoản. Bước 4: Hoàn tất quá trình đăng ký. bạn đăng nhập vào và trả lời khảo soát đầu tiên nhé . (20 điểm đầu = 2000vnđ ) 4/25/2016 10:54:30 AM
 • L.lawiet: òi 4/27/2016 7:40:32 PM
 • L.lawiet: chào 4/27/2016 7:40:35 PM
 • Đá Nhỏ: happy 4/27/2016 7:40:53 PM
 • L.lawiet: chào đá 4/27/2016 7:42:17 PM
 • Đá Nhỏ: chào bạn.. happy 4/27/2016 7:43:44 PM
 • Đá Nhỏ: mà bạn tên gì nhỉ? hì 4/27/2016 7:45:53 PM
 • L.lawiet: tên L 4/27/2016 7:46:23 PM
 • Đá Nhỏ: Linh? 4/27/2016 7:47:31 PM
 • L.lawiet: no 4/27/2016 7:47:55 PM
 • Đá Nhỏ: Lam? Loan? 4/27/2016 7:48:36 PM
 • Đá Nhỏ: mà thôi bn nói đi big_grin 4/27/2016 7:48:47 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: peace_sign 4/27/2016 7:48:51 PM
 • Đá Nhỏ: happy 4/27/2016 7:49:37 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/27/2016 7:51:49 PM
 • Đá Nhỏ: cái bạn L gì đấy đâu rôi nhở 4/27/2016 7:52:19 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 4/27/2016 7:53:49 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: qua toán òi 4/27/2016 7:53:53 PM
 • L.lawiet: đây 4/27/2016 7:54:58 PM
 • Thủy Tiên: hi mn 4/27/2016 8:20:01 PM
 • Đá Nhỏ: 22 happy 4/27/2016 8:35:55 PM
 • L.lawiet: chào m.n 4/28/2016 8:30:23 PM
 • L.lawiet: có a iko 4/28/2016 8:30:32 PM
 • Đá Nhỏ: https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1Bi2DH0yn_Y&h=yAQGqzTwY&s=1 4/30/2016 9:16:39 AM
 • Đá Nhỏ: like nha mn 4/30/2016 9:16:43 AM
 • trangsehun85: happy 5/1/2016 11:02:31 PM
 • tinysweets98: puppy_dog_eyes 5/2/2016 2:19:08 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: có ai k 5/2/2016 7:44:28 PM
 • tasfuskau: laughing 5/3/2016 8:30:56 PM
 • tasfuskau: SPAM ƠI 5/3/2016 8:31:03 PM
 • vũ phong:5/3/2016 11:37:31 PM
 • vũ phong: linh 5/3/2016 11:37:34 PM
 • dieulinhcute1102: ?? 5/3/2016 11:38:58 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Hỗ Trợ HTN
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016
 • Bảo Phươngg
 • anhtienlove6
 • tinysweets98
 • Thùy Trang
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • LeQuynh