Word

Transcript

Class

Meaning

Example

At stake

/ət steɪk/

n

Bị đe dọa

Thousands of lives will be at stake if emergency aid does not arrive in the city soon. 

Biodiversity

/,baɪəʊdaɪˈvɜ:sɪti

n

Đa dạng sinh học

A new National Biological Survey will protect species habitat and biodiversity. 

Carnivore

/kɑ:nɪvɔːr /

n

Động vật ăn thịt

Lions and tigers are carnivores. 

Dolphin

/dɒlfɪn/

n

Cá heo

Among sea animals, I like dolphins the most. 

Entrapment

/ɪntræpmənt/

n

Sự đánh bẫy, mắc bẫy

Sperm whale populations are at risk due to hunting and their accidental entrapment in fishing nets. 

Gestation

/dʒesteɪʃən/

n


Sự thai nghén

The gestation period of rats is 21 days 

Gulf

/gʌlf/

n

Vịnh, vùng vịnh

The gulf of Tonkin is in the South China Sea. 

Herbicide

/hɜ:bɪsaɪd/

n

Thuốc diệt cỏ

Herbicides are widely used in agriculture to kill unwanted plants. 

Jellyfish

/dʒelifɪʃ/

n

Con sứa

The jellyfish is a sea animal with a soft oval almost transparent body. 

Krill

/krɪl/

n

Con tôm (rất nhỏ, sống ở vùng biển quanh Nam Cực)

Krill are very small animals with a hard outer shell which live in the sea and are eaten in large numbers by some types of whale. 

Offspring

/ɒfsprɪŋ/

n

Con cái, con đẻ

In the case of the guinea pig, the number of offspring varies between two and five. 

Organism

/ɔ:gənɪzəm/

n

sinh vật cá thể

Amoebae and bacteria are single-celled organisms. 

Reveal

/rɪˈvi:l/

v

Tiết lộ

He was jailed for revealing secrets to the Russians. 

Seal

/si:l/

n

Con hải cẩu

Now, we can see many seals at some aquariums. 

Shark

/ʃɑ:k/

n

Cá mập

The movie 'Jaws' is about a man-eating shark. 

Sperm whale

/spɜ:m weɪl/

n

Cá nhà táng

The sperm whale is a large whale with a very large long head. 

Starfish

/stɑ:rfɪʃ/

n

Con sao biển

The starfish is a beautiful fish. 

Submarine

/,sʌbməri:n/

n

Tàu ngầm

They have sent a submarine to investigate the seabed.

Turtle

/tɜ:tl/

n

Rùa biển

The turtle is an animal which lives in or near water and has a thick shell covering its body. 

Whale

/weɪl/

n

Cá voi

The whale is a very large sea mammal that breathes air through a hole on the top of its head. 

 

Unit 9: Grammar

I.                  Should

Cách dùng: Should là động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh, dùng để diễn tả một lời khuyên hoặc một lời khuyến cáo.

Ex: You should drink less coffee. It’s not good for your health. (bạn nên uống ít cà phê đi. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn)

You should go to bed early. (bạn nên đi ngủ sớm)

Cấu trúc:

- Thể khẳng định: S + should + V nguyên thể không “to”

- Thể phủ định:   S + should not (shouldn’t) + V nguyên thể không “to”

- Thể nghi vấn: Should +S + V nguyên thể không “to”? – Yes, S should/ No, S shouldn’t.

 

II.               Câu điều kiện loại 2

Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng.

Câu điều kiện lại hai còn được dùng với nghĩa khuyên bảo (trong cấu trúc “if I were…”

Ex: If I were you, I would work harder.

Công thức câu điều kiện loại 2:

  IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì quá khứ đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WOULD/ COULD + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ 

- Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 2, mệnh đề IF dùng thì quá khứ đơn, mệnh đề chính dùng động từ khiếm khuyết WOULD hoặc COULD.

* Lưu ý:

+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.

+ WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL)

+ COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)

- Thí dụ:

+ IF I WERE YOU, I WOULD GET A DIVORCE. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn ly dị.) 

+ IF DOGS HAD WINGS, THEY WOULD BE ABLE TO FLY. (Nếu chó có cánh, chúng sẽ biết bay.)

Thẻ

× 9
× 31

Lượt xem

2913
Chat chit và chém gió
 • *QuỲnh*MuUn*: jin ka ơi 4/6/2016 7:21:41 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/6/2016 7:21:47 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: http://anh.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/624/mn-giup-mai-e-kt-r 4/6/2016 7:21:55 PM
 • L.lawiet: chào jin 4/6/2016 7:21:56 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: ka lm đề này nha 4/6/2016 7:22:02 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chào anh 4/6/2016 7:22:09 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/6/2016 7:22:10 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: uk 4/6/2016 7:22:12 PM
 • L.lawiet: chán vãi nồi 4/6/2016 7:22:47 PM
 • L.lawiet: a đi kiếm công an chuyện làm đây 4/6/2016 7:23:03 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: xong II 4/6/2016 7:26:39 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: IIII ak 4/6/2016 7:27:01 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/6/2016 7:27:07 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: II mak 4/6/2016 7:27:09 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: vg 4/6/2016 7:27:18 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: a lm nốt 4 đi 4/6/2016 7:27:25 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: big_grin 4/6/2016 7:27:26 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ca sắp thi IOQ QG òi 4/6/2016 7:27:37 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ôn tí luk 4/6/2016 7:27:39 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: I cái đã 4/6/2016 7:27:44 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: http://www.tienganh123.com/tieng-anh-pho-thong 4/6/2016 7:28:17 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: ka vô đây mak lm đề 4/6/2016 7:28:24 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: happy 4/6/2016 7:28:28 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ??? 4/6/2016 7:28:32 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: siu lm biếng 4/6/2016 7:28:41 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: để lm xong cho mụi cái dẵ 4/6/2016 7:28:47 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: tbao ơi 4/6/2016 7:35:42 PM
 • tbao: uk 4/6/2016 7:35:49 PM
 • tbao: viết ra giấy cái đã 4/6/2016 7:36:22 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: c lm xog chưa 4/6/2016 7:36:26 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: *gật* 4/6/2016 7:36:41 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: happy 4/6/2016 7:36:44 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/6/2016 7:36:52 PM
 • L.lawiet: soái ca đã ra mắt 4/6/2016 7:37:12 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: ai 4/6/2016 7:37:23 PM
 • L.lawiet: a 4/6/2016 7:37:31 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: xong 4/6/2016 7:37:37 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: ọe 4/6/2016 7:37:38 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 4/6/2016 7:37:41 PM
 • L.lawiet: hahaha 4/6/2016 7:37:43 PM
 • L.lawiet: sao ọe 4/6/2016 7:37:47 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: chém 4/6/2016 7:37:53 PM
 • L.lawiet: a dẹp ai mà 4/6/2016 7:37:54 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: ka đi đâu z 4/6/2016 7:37:59 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: jin ka 4/6/2016 7:38:03 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đi câu G 4/6/2016 7:38:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/6/2016 7:38:09 PM
 • L.lawiet: a đi cới j 4/6/2016 7:38:25 PM
 • L.lawiet: kakaka 4/6/2016 7:46:26 PM
 • L.lawiet: có ai ko 4/6/2016 7:46:36 PM
 • tbao: đi hết r. 4/6/2016 7:47:46 PM
 • L.lawiet: zậy sao 4/6/2016 7:48:55 PM
 • Diệp Oanh: có e 4/6/2016 7:48:58 PM
 • L.lawiet: pp e 4/6/2016 7:49:40 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: tbao ơi 4/6/2016 7:57:40 PM
 • tbao: đang ghi câu tl nè 4/6/2016 7:58:02 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: oki 4/6/2016 7:58:47 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: thank c nha 4/6/2016 7:58:53 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: tbao ơi 4/6/2016 8:02:43 PM
 • tbao: uk 4/6/2016 8:02:51 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: c lm nốt đi 4/6/2016 8:03:00 PM
 • tbao: uk. đăng từ từ. chờ c tí 4/6/2016 8:03:36 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: big_grin 4/6/2016 8:03:43 PM
 • thucnguyen033: tbao cho tớ hỏi phần 3 câu 1 sao cậu chọn where 4/6/2016 9:33:10 PM
 • ngocduyenmtp: xin chào 4/7/2016 5:59:45 PM
 • L.lawiet: có ai ko 4/8/2016 6:23:38 PM
 • *QuỲnh*MuUn*: big_grin 4/8/2016 8:36:00 PM
 • ╠╣ải Ÿến: yawn 4/11/2016 8:18:21 PM
 • danius99qn: yawn 4/14/2016 10:03:32 PM
 • danius99qn: bên này chẳng có ai!? 4/14/2016 10:03:42 PM
 • HŸ: rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor ....rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor rolling_on_the_floor 4/17/2016 4:06:22 PM
 • HŸ: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sau-Tat-Ca-Erik-St-319-Minion-Cover-Minion-Cover/IWBZUA7D.html 4/17/2016 4:06:28 PM
 • chiakhoabimat07: wave 4/19/2016 8:52:44 PM
 • chiakhoabimat07: broken_heart 4/19/2016 8:52:56 PM
 • thucnguyen033: chao mn 4/23/2016 4:08:46 PM
 • anhtuan100981: Tích điểm đổi card : 500 điểm =50.000đ -> nhah tay đăng kí . Mình cũng vừa được một người bạn giới thiệu thật thú vị .. “Các bạn thân mến! Mình là thành viên của Website Khảo sát thị trường trực tuyến InfoQ Việt Nam. Các bạn hãy click vào đường link ( http://infoq.vn/Registers/index?friend=e08c6f3feabde162 ) sau để đăng ký trở thành thành viên của Cộng đồng InfoQ, tham gia trả lời khảo sát, tích lũy điểm thưởng, tham gia các hoạt động từ thiện cũng như rinh về những phần quà hấp dẫn nhất!” Bước 1: bạn click vào đường link của mk đấy , trả lời các thông tin đăng ký thành viên. Bước 3: Sau khi đăng ký, sẽ có 1 email gửi về yêu cầu bạn xác nhận tài khoản. Hãy check email và click vào đường link kích hoạt tài khoản. Bước 4: Hoàn tất quá trình đăng ký. bạn đăng nhập vào và trả lời khảo soát đầu tiên nhé . (20 điểm đầu = 2000vnđ ) 4/25/2016 10:54:30 AM
 • L.lawiet: òi 4/27/2016 7:40:32 PM
 • L.lawiet: chào 4/27/2016 7:40:35 PM
 • Đá Nhỏ: happy 4/27/2016 7:40:53 PM
 • L.lawiet: chào đá 4/27/2016 7:42:17 PM
 • Đá Nhỏ: chào bạn.. happy 4/27/2016 7:43:44 PM
 • Đá Nhỏ: mà bạn tên gì nhỉ? hì 4/27/2016 7:45:53 PM
 • L.lawiet: tên L 4/27/2016 7:46:23 PM
 • Đá Nhỏ: Linh? 4/27/2016 7:47:31 PM
 • L.lawiet: no 4/27/2016 7:47:55 PM
 • Đá Nhỏ: Lam? Loan? 4/27/2016 7:48:36 PM
 • Đá Nhỏ: mà thôi bn nói đi big_grin 4/27/2016 7:48:47 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: peace_sign 4/27/2016 7:48:51 PM
 • Đá Nhỏ: happy 4/27/2016 7:49:37 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/27/2016 7:51:49 PM
 • Đá Nhỏ: cái bạn L gì đấy đâu rôi nhở 4/27/2016 7:52:19 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 4/27/2016 7:53:49 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: qua toán òi 4/27/2016 7:53:53 PM
 • L.lawiet: đây 4/27/2016 7:54:58 PM
 • Thủy Tiên: hi mn 4/27/2016 8:20:01 PM
 • Đá Nhỏ: 22 happy 4/27/2016 8:35:55 PM
 • L.lawiet: chào m.n 4/28/2016 8:30:23 PM
 • L.lawiet: có a iko 4/28/2016 8:30:32 PM
 • Đá Nhỏ: https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1Bi2DH0yn_Y&h=yAQGqzTwY&s=1 4/30/2016 9:16:39 AM
 • Đá Nhỏ: like nha mn 4/30/2016 9:16:43 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Hỗ Trợ HTN
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016
 • Bảo Phươngg
 • anhtienlove6
 • Thùy Trang
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • LeQuynh