Word

Transcript

Class

Meaning

Example

At stake

/ət steɪk/

n

Bị đe dọa

Thousands of lives will be at stake if emergency aid does not arrive in the city soon. 

Biodiversity

/,baɪəʊdaɪˈvɜ:sɪti

n

Đa dạng sinh học

A new National Biological Survey will protect species habitat and biodiversity. 

Carnivore

/kɑ:nɪvɔːr /

n

Động vật ăn thịt

Lions and tigers are carnivores. 

Dolphin

/dɒlfɪn/

n

Cá heo

Among sea animals, I like dolphins the most. 

Entrapment

/ɪntræpmənt/

n

Sự đánh bẫy, mắc bẫy

Sperm whale populations are at risk due to hunting and their accidental entrapment in fishing nets. 

Gestation

/dʒesteɪʃən/

n


Sự thai nghén

The gestation period of rats is 21 days 

Gulf

/gʌlf/

n

Vịnh, vùng vịnh

The gulf of Tonkin is in the South China Sea. 

Herbicide

/hɜ:bɪsaɪd/

n

Thuốc diệt cỏ

Herbicides are widely used in agriculture to kill unwanted plants. 

Jellyfish

/dʒelifɪʃ/

n

Con sứa

The jellyfish is a sea animal with a soft oval almost transparent body. 

Krill

/krɪl/

n

Con tôm (rất nhỏ, sống ở vùng biển quanh Nam Cực)

Krill are very small animals with a hard outer shell which live in the sea and are eaten in large numbers by some types of whale. 

Offspring

/ɒfsprɪŋ/

n

Con cái, con đẻ

In the case of the guinea pig, the number of offspring varies between two and five. 

Organism

/ɔ:gənɪzəm/

n

sinh vật cá thể

Amoebae and bacteria are single-celled organisms. 

Reveal

/rɪˈvi:l/

v

Tiết lộ

He was jailed for revealing secrets to the Russians. 

Seal

/si:l/

n

Con hải cẩu

Now, we can see many seals at some aquariums. 

Shark

/ʃɑ:k/

n

Cá mập

The movie 'Jaws' is about a man-eating shark. 

Sperm whale

/spɜ:m weɪl/

n

Cá nhà táng

The sperm whale is a large whale with a very large long head. 

Starfish

/stɑ:rfɪʃ/

n

Con sao biển

The starfish is a beautiful fish. 

Submarine

/,sʌbməri:n/

n

Tàu ngầm

They have sent a submarine to investigate the seabed.

Turtle

/tɜ:tl/

n

Rùa biển

The turtle is an animal which lives in or near water and has a thick shell covering its body. 

Whale

/weɪl/

n

Cá voi

The whale is a very large sea mammal that breathes air through a hole on the top of its head. 

 

Unit 9: Grammar

I.                  Should

Cách dùng: Should là động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh, dùng để diễn tả một lời khuyên hoặc một lời khuyến cáo.

Ex: You should drink less coffee. It’s not good for your health. (bạn nên uống ít cà phê đi. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn)

You should go to bed early. (bạn nên đi ngủ sớm)

Cấu trúc:

- Thể khẳng định: S + should + V nguyên thể không “to”

- Thể phủ định:   S + should not (shouldn’t) + V nguyên thể không “to”

- Thể nghi vấn: Should +S + V nguyên thể không “to”? – Yes, S should/ No, S shouldn’t.

 

II.               Câu điều kiện loại 2

Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng.

Câu điều kiện lại hai còn được dùng với nghĩa khuyên bảo (trong cấu trúc “if I were…”

Ex: If I were you, I would work harder.

Công thức câu điều kiện loại 2:

  IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì quá khứ đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WOULD/ COULD + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ 

- Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 2, mệnh đề IF dùng thì quá khứ đơn, mệnh đề chính dùng động từ khiếm khuyết WOULD hoặc COULD.

* Lưu ý:

+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.

+ WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL)

+ COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)

- Thí dụ:

+ IF I WERE YOU, I WOULD GET A DIVORCE. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn ly dị.) 

+ IF DOGS HAD WINGS, THEY WOULD BE ABLE TO FLY. (Nếu chó có cánh, chúng sẽ biết bay.)

Thẻ

× 9
× 31

Lượt xem

2992
Chat chit và chém gió
 • vũ phong: linh 5/3/2016 11:37:34 PM
 • dieulinhcute1102: ?? 5/3/2016 11:38:58 PM
 • ¾¿Æ½≡?!: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Minion-Cover/IWBZUDBB.html 5/4/2016 4:43:14 PM
 • ¾¿Æ½≡?!: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Minion-Cover/IWBZUDBB.html 5/4/2016 4:43:18 PM
 • ¾¿Æ½≡?!: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Minion-Cover/IWBZUDBB.html 5/4/2016 4:44:20 PM
 • ¾¿Æ½≡?!: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Minion-Cover/IWBZUDBB.html 5/4/2016 4:44:21 PM
 • .: THÔNG BÁO: TRÊN NÀY AI MUỐN SPAM. LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI ANH. ANH SPAM GIÚP 5/4/2016 4:53:41 PM
 • .: VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ NỘI DUNG SPAM K PHẢN CẢM 5/4/2016 4:53:50 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: laughing 5/4/2016 10:51:31 PM
 • .: confused 5/5/2016 8:50:08 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: ai lm bài này dymf vs >_< 5/5/2016 3:50:13 PM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135041/he-phuong-trinh-kho 5/5/2016 3:50:17 PM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135041/he-phuong-trinh-kho 5/5/2016 3:50:19 PM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135041/he-phuong-trinh-kho 5/5/2016 3:50:21 PM
 • .: laughing 5/5/2016 7:31:47 PM
 • .: worried 5/5/2016 9:20:13 PM
 • tbao: happy 5/5/2016 10:10:32 PM
 • .: confused 5/6/2016 4:34:31 PM
 • .: worried 5/6/2016 4:44:01 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: confused 5/6/2016 11:00:24 PM
 • Marin: có ai ten quỳnh k ạ 5/6/2016 11:00:39 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: coó quỳnh 5/6/2016 11:00:50 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: có j z ns đi 5/6/2016 11:00:56 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: quỳnh còn đi ngủ 5/6/2016 11:01:02 PM
 • Marin: đâu quỳnh đâu 5/6/2016 11:01:04 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: sleepy 5/6/2016 11:01:05 PM
 • Marin: tui k thấy quỳnh 5/6/2016 11:01:09 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: đây 5/6/2016 11:01:09 PM
 • Marin: choảnh nào ấy bà 5/6/2016 11:01:17 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: này hâm á 5/6/2016 11:01:30 PM
 • Marin: quỳnh đâu k thấy chỉ thấy choảnh 5/6/2016 11:01:31 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: thui còn ns kiểu ấy tui đi ngủ đấy 5/6/2016 11:01:44 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ppppppp đi ngủ lun 5/6/2016 11:01:50 PM
 • Marin: sn bn 5/6/2016 11:01:50 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ko nc vs nữa 5/6/2016 11:01:55 PM
 • Marin: bn tuổi v 5/6/2016 11:02:05 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: no_talking 5/6/2016 11:02:10 PM
 • Marin: k biết tuổi mình à 5/6/2016 11:02:28 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ko 5/6/2016 11:02:37 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: bn sn bn 5/6/2016 11:02:40 PM
 • Marin: lấy năm hiện h trừ năm sinh ấy quỳnh 5/6/2016 11:02:42 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: 2k2 5/6/2016 11:02:54 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: and you 5/6/2016 11:02:57 PM
 • Marin: 17 bẻ gãy sừng trâu 5/6/2016 11:03:05 PM
 • Marin: 99er 5/6/2016 11:03:11 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ko hiểu 5/6/2016 11:03:13 PM
 • Marin: há há 5/6/2016 11:03:15 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ns lun đi 5/6/2016 11:03:30 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: mệt thật 5/6/2016 11:03:45 PM
 • Marin: bé hơn anh đây nhá 5/6/2016 11:03:54 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ko lớn hơn 5/6/2016 11:04:13 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: a sn bn 5/6/2016 11:04:15 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: sad 5/6/2016 11:04:27 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: thui đi ngủ đây 5/6/2016 11:04:45 PM
 • Marin: 99 5/6/2016 11:04:47 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: lp 11 á 5/6/2016 11:05:03 PM
 • Marin:5/6/2016 11:05:31 PM
 • Marin: sao v 5/6/2016 11:05:40 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ko có j 5/6/2016 11:06:22 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: tên a là j 5/6/2016 11:06:25 PM
 • Marin: MARIN 5/6/2016 11:08:54 PM
 • Marin: tên thật đó 5/6/2016 11:09:01 PM
 • tasfuskau: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135305/iq-xem-ai-thong-minh-nao 5/7/2016 8:27:23 AM
 • piggirlbabe: xin chào các bạn 5/7/2016 9:17:55 AM
 • piggirlbabe: phần tiếng anh này sao không rõ gì hết vậy 5/7/2016 9:19:49 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: I'm Bored ;[[ 5/7/2016 11:08:34 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/7/2016 8:17:50 PM
 • .: confused 5/7/2016 10:32:36 PM
 • .: alien 5/8/2016 1:18:09 AM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: big_grin 5/8/2016 3:10:17 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: https://www.youtube.com/watch?v=2g9d_yaWB44 5/8/2016 4:08:38 PM
 • dieulinhcute1102: winking 5/10/2016 11:09:10 PM
 • Ruanyu Jian: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10371/mo-hang-tag-moi-lap-d-ky-nang-bam-may-tinh-giai-nhanh-trac-ngiem-hoa 5/12/2016 4:18:09 PM
 • toanbe.13: hi 5/14/2016 10:36:02 PM
 • toanbe.13: hi 5/14/2016 10:36:03 PM
 • toanbe.13: hi 5/14/2016 10:36:04 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 5/16/2016 10:09:41 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: anh Jian big_grin 5/16/2016 10:10:50 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: http://anh.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/642/nho-moi-nguoi-giup-a/789#789 5/16/2016 10:10:54 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: vote cho em winking 5/16/2016 10:10:58 PM
 • maria_ozawa: có ai ko 5/16/2016 10:31:52 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: winking 5/16/2016 10:33:38 PM
 • huyenlejjon87: ai con thuc ko cho em lw vs 5/16/2016 11:25:36 PM
 • huyenlejjon87: dancing 5/16/2016 11:25:56 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: big_grin 5/16/2016 11:42:01 PM
 • Thủy Tiên: hi mn 5/18/2016 5:43:28 PM
 • Hạ Băng: hello 5/19/2016 3:54:33 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: big_grin 5/20/2016 9:11:44 PM
 • stevenrichardson2406: hello you guys 5/21/2016 5:07:43 PM
 • stevenrichardson2406: anybody home? 5/21/2016 5:08:02 PM
 • Trần Phương Anh: 2222 5/21/2016 11:38:37 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: winking 5/23/2016 7:52:45 PM
 • .: hehe 5/24/2016 5:41:06 PM
 • .: hú hú 5/24/2016 5:41:34 PM
 • .: có ai k? 5/24/2016 5:41:37 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: không có ai cả big_grin 5/24/2016 7:22:12 PM
 • Chinchilla: coá 5/24/2016 7:26:16 PM
 • .: winking 5/24/2016 8:08:22 PM
 • suunhi: big_grin 5/25/2016 8:32:54 PM
 • .: winking 5/27/2016 10:33:32 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Hỗ Trợ HTN
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016
 • Bảo Phươngg
 • anhtienlove6
 • tinysweets98
 • Thùy Trang
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • LeQuynh
 • thithuan27