Word

Transcript

Class

Meaning

Example

At stake

/ət steɪk/

n

Bị đe dọa

Thousands of lives will be at stake if emergency aid does not arrive in the city soon. 

Biodiversity

/,baɪəʊdaɪˈvɜ:sɪti

n

Đa dạng sinh học

A new National Biological Survey will protect species habitat and biodiversity. 

Carnivore

/kɑ:nɪvɔːr /

n

Động vật ăn thịt

Lions and tigers are carnivores. 

Dolphin

/dɒlfɪn/

n

Cá heo

Among sea animals, I like dolphins the most. 

Entrapment

/ɪntræpmənt/

n

Sự đánh bẫy, mắc bẫy

Sperm whale populations are at risk due to hunting and their accidental entrapment in fishing nets. 

Gestation

/dʒesteɪʃən/

n


Sự thai nghén

The gestation period of rats is 21 days 

Gulf

/gʌlf/

n

Vịnh, vùng vịnh

The gulf of Tonkin is in the South China Sea. 

Herbicide

/hɜ:bɪsaɪd/

n

Thuốc diệt cỏ

Herbicides are widely used in agriculture to kill unwanted plants. 

Jellyfish

/dʒelifɪʃ/

n

Con sứa

The jellyfish is a sea animal with a soft oval almost transparent body. 

Krill

/krɪl/

n

Con tôm (rất nhỏ, sống ở vùng biển quanh Nam Cực)

Krill are very small animals with a hard outer shell which live in the sea and are eaten in large numbers by some types of whale. 

Offspring

/ɒfsprɪŋ/

n

Con cái, con đẻ

In the case of the guinea pig, the number of offspring varies between two and five. 

Organism

/ɔ:gənɪzəm/

n

sinh vật cá thể

Amoebae and bacteria are single-celled organisms. 

Reveal

/rɪˈvi:l/

v

Tiết lộ

He was jailed for revealing secrets to the Russians. 

Seal

/si:l/

n

Con hải cẩu

Now, we can see many seals at some aquariums. 

Shark

/ʃɑ:k/

n

Cá mập

The movie 'Jaws' is about a man-eating shark. 

Sperm whale

/spɜ:m weɪl/

n

Cá nhà táng

The sperm whale is a large whale with a very large long head. 

Starfish

/stɑ:rfɪʃ/

n

Con sao biển

The starfish is a beautiful fish. 

Submarine

/,sʌbməri:n/

n

Tàu ngầm

They have sent a submarine to investigate the seabed.

Turtle

/tɜ:tl/

n

Rùa biển

The turtle is an animal which lives in or near water and has a thick shell covering its body. 

Whale

/weɪl/

n

Cá voi

The whale is a very large sea mammal that breathes air through a hole on the top of its head. 

 

Unit 9: Grammar

I.                  Should

Cách dùng: Should là động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh, dùng để diễn tả một lời khuyên hoặc một lời khuyến cáo.

Ex: You should drink less coffee. It’s not good for your health. (bạn nên uống ít cà phê đi. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn)

You should go to bed early. (bạn nên đi ngủ sớm)

Cấu trúc:

- Thể khẳng định: S + should + V nguyên thể không “to”

- Thể phủ định:   S + should not (shouldn’t) + V nguyên thể không “to”

- Thể nghi vấn: Should +S + V nguyên thể không “to”? – Yes, S should/ No, S shouldn’t.

 

II.               Câu điều kiện loại 2

Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng.

Câu điều kiện lại hai còn được dùng với nghĩa khuyên bảo (trong cấu trúc “if I were…”

Ex: If I were you, I would work harder.

Công thức câu điều kiện loại 2:

  IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì quá khứ đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WOULD/ COULD + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ 

- Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 2, mệnh đề IF dùng thì quá khứ đơn, mệnh đề chính dùng động từ khiếm khuyết WOULD hoặc COULD.

* Lưu ý:

+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.

+ WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL)

+ COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)

- Thí dụ:

+ IF I WERE YOU, I WOULD GET A DIVORCE. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn ly dị.) 

+ IF DOGS HAD WINGS, THEY WOULD BE ABLE TO FLY. (Nếu chó có cánh, chúng sẽ biết bay.)

Thẻ

× 9
× 31

Lượt xem

3100
Chat chit và chém gió
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:43 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:44 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:44 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:44 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:45 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:45 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:45 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:48 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:48 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:48 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:49 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:49 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:49 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:50 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:50 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:51 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:51 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:51 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:52 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:52 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:52 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:53 PM
 • Mạcc Anhh: ... 9/20/2016 2:31:55 PM
 • hoangthiyen259: hello 9/20/2016 10:02:53 PM
 • Bé's Ngốc'ss: big_grin 9/23/2016 9:11:01 PM
 • lanhchanh: wave ngốc 9/23/2016 9:15:47 PM
 • Bé's Ngốc'ss: choà chanh 9/23/2016 9:17:33 PM
 • lanhchanh: ngốc tên chi nhỉ 9/23/2016 9:17:44 PM
 • lanhchanh: waiting 9/23/2016 9:21:14 PM
 • Bé's Ngốc'ss: tên Bảo 9/23/2016 9:22:42 PM
 • lanhchanh: thôi khỏi đùa đê 9/23/2016 9:23:02 PM
 • lanhchanh: tên thanh p k nhở 9/23/2016 9:23:16 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/23/2016 9:29:17 PM
 • Bé's Ngốc'ss: biết s hỏi nữa z 9/23/2016 9:29:23 PM
 • lanhchanh: k luk nãy ms nhớ 9/23/2016 9:32:43 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/23/2016 9:34:31 PM
 • Bé's Ngốc'ss: chanh hỏi j thanh z 9/23/2016 9:34:35 PM
 • lanhchanh: ak hỏi bt anh 9/23/2016 9:35:36 PM
 • lanhchanh: nhưng dài qué 9/23/2016 9:35:46 PM
 • lanhchanh: pp nha off đây 9/23/2016 9:37:12 PM
 • rika-chan: có ai ko ạ 9/25/2016 5:10:20 PM
 • rika-chan: sad 9/25/2016 5:10:45 PM
 • 민 호앙를 수행: laughing 9/28/2016 7:49:49 PM
 • quynhanle2000: wave 10/1/2016 8:03:49 PM
 • quynhanle2000: batting_eyelashes 10/1/2016 8:05:44 PM
 • Princess of beauty: happy 10/1/2016 10:07:30 PM
 • Princess of beauty: có ai ko ạ? 10/1/2016 10:07:51 PM
 • tbao: hello 10/1/2016 11:20:57 PM
 • băng: laughing 10/3/2016 8:01:37 PM
 • thuypyty: wave 10/4/2016 7:58:59 PM
 • thuypyty: k có ai à 10/4/2016 7:59:21 PM
 • thuypyty: crying 10/4/2016 7:59:28 PM
 • Vanus: wave 10/4/2016 9:08:19 PM
 • Vanus: rolling_on_the_floor 10/4/2016 9:08:51 PM
 • sasorizakuri: hêlu 10/4/2016 9:10:36 PM
 • sasorizakuri: có ai ko??? 10/4/2016 9:10:48 PM
 • sasorizakuri: mới vài phút trước mà... 10/4/2016 9:11:26 PM
 • sasorizakuri: tới muộn rồi 10/4/2016 9:11:41 PM
 • sasorizakuri: thật sự là...ko có ai cả... 10/4/2016 9:12:48 PM
 • Sầu: _░▒███████ 10/6/2016 9:10:12 PM
 • Sầu: ░██▓▒░░▒▓██ 10/6/2016 9:10:22 PM
 • Sầu: ██▓▒░__░▒▓██___██████ 10/6/2016 9:10:30 PM
 • Sầu: ██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██chúc 10/6/2016 9:11:20 PM
 • Sầu: ██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██chị 10/6/2016 9:11:32 PM
 • Sầu: ██▓▒░_______________░▒▓██gái 10/6/2016 9:12:26 PM
 • Sầu: _██▓▒░______________░▒▓██luôn 10/6/2016 9:12:35 PM
 • Sầu: __██▓▒░____________░▒▓██vui 10/6/2016 9:12:44 PM
 • Sầu: ___██▓▒░__________░▒▓██vẻ 10/6/2016 9:12:52 PM
 • Sầu: ____██▓▒░________░▒▓██trong 10/6/2016 9:13:03 PM
 • Sầu: _____██▓▒░_____░▒▓██cuộc 10/6/2016 9:13:37 PM
 • Sầu: ______██▓▒░__░▒▓██sống 10/6/2016 9:13:50 PM
 • Sầu: _______█▓▒░░▒▓██nhé 10/6/2016 9:14:00 PM
 • Sầu: _________░▒▓██^_^ 10/6/2016 9:14:11 PM
 • Sầu: _______░▒▓██ 10/6/2016 9:14:18 PM
 • Sầu: _____░▒▓██ 10/6/2016 9:14:27 PM
 • Sầu: ╔══╗ 10/6/2016 9:14:41 PM
 • Sầu: ╚╗╔╝ 10/6/2016 9:14:49 PM
 • Sầu: ╔╝(¯`v´¯) 10/6/2016 9:14:56 PM
 • Sầu: ╚══`.¸.[Chị gái] 10/6/2016 9:15:11 PM
 • Sầu: big_grin 10/6/2016 9:15:27 PM
 • noivoi_visaothe: thanks e 10/6/2016 9:18:29 PM
 • Nogizaka-san: có ai ở đây ko? 10/6/2016 11:01:16 PM
 • Nogizaka-san: chuyên Anh đâu rồi??? 10/6/2016 11:01:31 PM
 • Princess of knowledge: hi mn 10/12/2016 8:27:11 PM
 • emlabanoi123: â 10/13/2016 7:22:38 PM
 • emlabanoi123: talk_to_the_hand 10/13/2016 7:23:33 PM
 • emlabanoi123: talk_to_the_hand 10/13/2016 7:23:37 PM
 • emlabanoi123: 3 10/13/2016 7:29:19 PM
 • Trịnh Huyền Ly: : 10/14/2016 10:13:45 PM
 • Trịnh Huyền Ly: . 10/14/2016 10:13:47 PM
 • tathudung1808: dongminganh 10/21/2016 4:43:52 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Đức Vỹ
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016
 • Bảo Phươngg
 • anhtienlove6
 • tinysweets98
 • Thùy Trang
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...
 • Dan
 • LeQuynh
 • vanus
 • thithuan27
 • nhilangthan