Word

Transcript

Class

Meaning

Example

At stake

/ət steɪk/

n

Bị đe dọa

Thousands of lives will be at stake if emergency aid does not arrive in the city soon. 

Biodiversity

/,baɪəʊdaɪˈvɜ:sɪti

n

Đa dạng sinh học

A new National Biological Survey will protect species habitat and biodiversity. 

Carnivore

/kɑ:nɪvɔːr /

n

Động vật ăn thịt

Lions and tigers are carnivores. 

Dolphin

/dɒlfɪn/

n

Cá heo

Among sea animals, I like dolphins the most. 

Entrapment

/ɪntræpmənt/

n

Sự đánh bẫy, mắc bẫy

Sperm whale populations are at risk due to hunting and their accidental entrapment in fishing nets. 

Gestation

/dʒesteɪʃən/

n


Sự thai nghén

The gestation period of rats is 21 days 

Gulf

/gʌlf/

n

Vịnh, vùng vịnh

The gulf of Tonkin is in the South China Sea. 

Herbicide

/hɜ:bɪsaɪd/

n

Thuốc diệt cỏ

Herbicides are widely used in agriculture to kill unwanted plants. 

Jellyfish

/dʒelifɪʃ/

n

Con sứa

The jellyfish is a sea animal with a soft oval almost transparent body. 

Krill

/krɪl/

n

Con tôm (rất nhỏ, sống ở vùng biển quanh Nam Cực)

Krill are very small animals with a hard outer shell which live in the sea and are eaten in large numbers by some types of whale. 

Offspring

/ɒfsprɪŋ/

n

Con cái, con đẻ

In the case of the guinea pig, the number of offspring varies between two and five. 

Organism

/ɔ:gənɪzəm/

n

sinh vật cá thể

Amoebae and bacteria are single-celled organisms. 

Reveal

/rɪˈvi:l/

v

Tiết lộ

He was jailed for revealing secrets to the Russians. 

Seal

/si:l/

n

Con hải cẩu

Now, we can see many seals at some aquariums. 

Shark

/ʃɑ:k/

n

Cá mập

The movie 'Jaws' is about a man-eating shark. 

Sperm whale

/spɜ:m weɪl/

n

Cá nhà táng

The sperm whale is a large whale with a very large long head. 

Starfish

/stɑ:rfɪʃ/

n

Con sao biển

The starfish is a beautiful fish. 

Submarine

/,sʌbməri:n/

n

Tàu ngầm

They have sent a submarine to investigate the seabed.

Turtle

/tɜ:tl/

n

Rùa biển

The turtle is an animal which lives in or near water and has a thick shell covering its body. 

Whale

/weɪl/

n

Cá voi

The whale is a very large sea mammal that breathes air through a hole on the top of its head. 

 

Unit 9: Grammar

I.                  Should

Cách dùng: Should là động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh, dùng để diễn tả một lời khuyên hoặc một lời khuyến cáo.

Ex: You should drink less coffee. It’s not good for your health. (bạn nên uống ít cà phê đi. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn)

You should go to bed early. (bạn nên đi ngủ sớm)

Cấu trúc:

- Thể khẳng định: S + should + V nguyên thể không “to”

- Thể phủ định:   S + should not (shouldn’t) + V nguyên thể không “to”

- Thể nghi vấn: Should +S + V nguyên thể không “to”? – Yes, S should/ No, S shouldn’t.

 

II.               Câu điều kiện loại 2

Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng.

Câu điều kiện lại hai còn được dùng với nghĩa khuyên bảo (trong cấu trúc “if I were…”

Ex: If I were you, I would work harder.

Công thức câu điều kiện loại 2:

  IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì quá khứ đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WOULD/ COULD + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ 

- Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 2, mệnh đề IF dùng thì quá khứ đơn, mệnh đề chính dùng động từ khiếm khuyết WOULD hoặc COULD.

* Lưu ý:

+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.

+ WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL)

+ COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)

- Thí dụ:

+ IF I WERE YOU, I WOULD GET A DIVORCE. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn ly dị.) 

+ IF DOGS HAD WINGS, THEY WOULD BE ABLE TO FLY. (Nếu chó có cánh, chúng sẽ biết bay.)

Thẻ

× 9
× 31

Lượt xem

2019
Chat chit và chém gió
 • Nga Ngố's: rút m 11/11/2015 9:32:44 PM
 • Pennnnnnnnnn: ủa F kéo đâu @@ 11/11/2015 9:32:50 PM
 • Nga Ngố's: a = - g(sina - mcosa) 11/11/2015 9:33:01 PM
 • Pennnnnnnnnn: ở phương x có 3 lực tác dụng mà -_- 11/11/2015 9:33:17 PM
 • Pennnnnnnnnn: Fk là 1 11/11/2015 9:33:25 PM
 • Pennnnnnnnnn: Fx là 2 11/11/2015 9:33:31 PM
 • Pennnnnnnnnn: Fms là 3 11/11/2015 9:33:38 PM
 • Nga Ngố's: Fk thay bằng p.sina r mà 11/11/2015 9:33:48 PM
 • Pennnnnnnnnn: p.sina = Fx :3 11/11/2015 9:34:16 PM
 • Pennnnnnnnnn: Fk là lực truyền cho vật kể từ khi chuyển động ấy 11/11/2015 9:34:59 PM
 • Nga Ngố's: thế thì nó bằng P.cosa 11/11/2015 9:35:03 PM
 • Nga Ngố's: rối quá >.< xem lại xem nào 11/11/2015 9:36:19 PM
 • Nga Ngố's: khoan 11/11/2015 9:36:57 PM
 • Pennnnnnnnnn: Pcosa = Fy mà :3 11/11/2015 9:37:20 PM
 • Pennnnnnnnnn: lag quá :3 11/11/2015 9:37:26 PM
 • Nga Ngố's: Một vật đặt ở mặt phẳng nghiêng 30 độ sao với phương ngang. Hệ số ma sát =0,3. Vật đc truyền vận tốc đầu 2m/s a) tính gia tốc b) độ cao lớn nhất vật đạt đc 11/11/2015 9:37:55 PM
 • Nga Ngố's: đặt ở mp nghiêng chứ k phải chuyển động lên mp nghiêng -_- 11/11/2015 9:38:50 PM
 • Nga Ngố's: ngộ nhận nãy h 11/11/2015 9:39:02 PM
 • Pennnnnnnnnn: là sao ? 11/11/2015 9:39:23 PM
 • Nga Ngố's: => lữ tác dụng lên vật chỉ có trọng lực và lực ma sát thôi 11/11/2015 9:39:30 PM
 • Pennnnnnnnnn: ủa 2m/s đó là sao 11/11/2015 9:40:20 PM
 • Pennnnnnnnnn: -_- 11/11/2015 9:40:27 PM
 • Pennnnnnnnnn: ko hiểu 11/11/2015 9:40:27 PM
 • Nga Ngố's: đề bài chết tiệt 11/11/2015 9:41:35 PM
 • Pennnnnnnnnn: mà cứ cho là có vận tốc đầu đi 11/11/2015 9:42:15 PM
 • Pennnnnnnnnn: giải sao @@ 11/11/2015 9:42:17 PM
 • Nga Ngố's: chọn: - Gốc toạ độ O: tại vị trí vật bắt đầu chuyển động . - Chiều dương Ox: Theo chiều chuyển động của vật. - MTG : Lúc vật bắt đầu chuyển động ( t0 = 0) 11/11/2015 9:42:27 PM
 • Pennnnnnnnnn: uh 11/11/2015 9:42:43 PM
 • Nga Ngố's: lực tác dụng chỉ có trọng lực và F ms thôi 11/11/2015 9:42:55 PM
 • Pennnnnnnnnn: nếu xét câu b thì chắc là vật đi từ dưới lên 11/11/2015 9:43:32 PM
 • Nga Ngố's: chị làm tất cả theo ý hiểu của chị cho em xem nha 11/11/2015 9:44:17 PM
 • Nga Ngố's: chờ vài phút đánh máy ( k biết có đúng ko ) dự là thế 11/11/2015 9:44:51 PM
 • Pennnnnnnnnn: uh 11/11/2015 9:45:43 PM
 • Pennnnnnnnnn: at_wits_end 11/11/2015 9:46:35 PM
 • Pennnnnnnnnn: chắc bị khống chế môn này quá :3 11/11/2015 9:46:59 PM
 • Nga Ngố's: * Các lực tác dụng lên vật: - Trọng lực tác dụng lên vật, được phân tích thành hai lực thành phần Px và Py Px = P.sina = mgsina Py = P.cosa = mgcosa - Lực ma sát tác dụng lên vật Fms = m.N = m.Py = m.mgcosa * Áp dụng định luật II Niu-tơn cho vật: P+Fms=ma Chiếu phương trình trên lên chiều chuyển động của vật ta có: - Px – Fms = ma => - mgsina - m.mgcosa = ma => a = - g(sina - mcosa) 11/11/2015 9:52:11 PM
 • Pennnnnnnnnn: =-2,4 11/11/2015 9:53:51 PM
 • Pennnnnnnnnn: đúng ko chị 11/11/2015 9:54:06 PM
 • Nga Ngố's: => a = - 0,3 ( sin 30 + m . cos 30 ) 11/11/2015 9:55:35 PM
 • Nga Ngố's: nhầm -0,3 ( sin30 - cos 30) 11/11/2015 9:56:05 PM
 • Nga Ngố's: - m.cos 30 11/11/2015 9:56:18 PM
 • Nga Ngố's: m bằng cái gì nhỉ ? 11/11/2015 9:56:41 PM
 • Pennnnnnnnnn: =0,3 big_grin 11/11/2015 9:56:58 PM
 • Pennnnnnnnnn: ok tks nhìu 11/11/2015 9:57:08 PM
 • Pennnnnnnnnn: à còn câu b) 11/11/2015 9:57:20 PM
 • Nga Ngố's: sao m = 0,3 >.< 11/11/2015 9:58:47 PM
 • Pennnnnnnnnn: hệ số ma sát trượt laughing 11/11/2015 9:59:05 PM
 • Pennnnnnnnnn: = 0,3 11/11/2015 9:59:10 PM
 • Pennnnnnnnnn: hằng số mà 11/11/2015 9:59:14 PM
 • Nga Ngố's: làm xong chảng hiểu gì cả -_- 11/11/2015 9:59:42 PM
 • Nga Ngố's: thôi cứ cho nó = -2,4 nhé laughing 11/11/2015 10:00:11 PM
 • Pennnnnnnnnn: big_grin 11/11/2015 10:00:48 PM
 • Nga Ngố's: a câu b dễ hơn câu a 11/11/2015 10:00:55 PM
 • Nga Ngố's: câu này chị làm ngon ơ luôn 11/11/2015 10:01:07 PM
 • Pennnnnnnnnn: sao big_grin 11/11/2015 10:01:41 PM
 • Nga Ngố's: gọi N là 1 điểm cao nhất trên mp nghiêng mà vật đi đc nha 11/11/2015 10:02:09 PM
 • Nga Ngố's: => Thời gian để vật lên đến vị trí cao nhất là t = vt-vo/a 11/11/2015 10:02:42 PM
 • Pennnnnnnnnn: uh 11/11/2015 10:02:57 PM
 • Nga Ngố's: = 0 - 2 / -2.4 11/11/2015 10:02:58 PM
 • Nga Ngố's: = 0,83 11/11/2015 10:03:16 PM
 • Pennnnnnnnnn: uh 11/11/2015 10:03:24 PM
 • Pennnnnnnnnn: có t 11/11/2015 10:03:34 PM
 • Pennnnnnnnnn: có a 11/11/2015 10:03:38 PM
 • Nga Ngố's: áp dụng ct v2-vo2 = 2as 11/11/2015 10:03:41 PM
 • Pennnnnnnnnn: => s 11/11/2015 10:03:44 PM
 • Pennnnnnnnnn: ok hiểu rồi laughing 11/11/2015 10:03:50 PM
 • Nga Ngố's: laughing 11/11/2015 10:03:56 PM
 • # ๖ۣۜ Khói๖ۣۜ Lang๖ۣۜ Thang..: - ê == 11/11/2015 10:05:00 PM
 • Pennnnnnnnnn: ôn thêm vài bài nữa rồi qua lực li tâm 11/11/2015 10:05:10 PM
 • Nga Ngố's: mút tay laughing 11/11/2015 10:05:11 PM
 • Pennnnnnnnnn: mệt voãi @@ 11/11/2015 10:05:19 PM
 • Nga Ngố's: đau đầu quá -_- tại ai ? 11/11/2015 10:05:29 PM
 • # ๖ۣۜ Khói๖ۣۜ Lang๖ۣۜ Thang..: - box toán thg hưng kiếm nga kìa :V 11/11/2015 10:05:32 PM
 • Mặc Phi: có ai k 11/14/2015 8:59:04 PM
 • # ๖ۣۜ Khói๖ۣۜ Lang๖ۣۜ Thang..: - box ma :" lm gì cọ ại 11/15/2015 7:35:03 PM
 • Kokonachan: konichiwahappy 11/15/2015 9:07:01 PM
 • # ๖ۣۜ Khói๖ۣۜ Lang๖ۣۜ Thang..: - ^^ hi 11/16/2015 3:34:20 PM
 • Kokonachan: có ai ko đấy 11/16/2015 9:06:16 PM
 • ngocflt99: trong nhóm có ai học tốt anh k...giúp mk vs.... 11/19/2015 6:53:31 PM
 • ngaythu2dangso: hj mn 11/19/2015 9:41:20 PM
 • Yến Linh: 2222 11/20/2015 9:25:54 PM
 • Yến Linh: có ai fan TF Boys ko ạ 11/20/2015 9:26:15 PM
 • Yến Linh: có ai fan tf boys ko ạ 11/20/2015 9:28:35 PM
 • # ๖ۣۜ Khói๖ۣۜ Lang๖ۣۜ Thang..: - == 11/22/2015 9:59:26 PM
 • longthienxathu: Tongkhosimdep.vn bán sim số đẹp giá rẻ! 23/11Toàn quốcBán sim 0127 323 8888 23/11Hà NộiBán rẻ 09.678.5.7799 và 0961.858.898 tại Hà Nội 22/11Toàn quốcTổng kho sim số đẹp 0976.19.19.19 21/11Toàn quốcHàng nghìn số đẹp 10 số mới về 21/11Hà NộiBán sim 0981.888.999 chính chủ 19/11TP HCMBán sim 09.0126.9999 chính chủ 19/11Toàn quốcThanh lý sim thần tài 18/11TP HCMSoDep.com: Mua Bán. Cho Thuê. Trả Góp Lãi 0.0010% 17/11Toàn quốcSim thanh lý giá rẻ 17/11Toàn quốcBán sim đẹp:0989999999 16/11TP HCMBảng số đẹp tháng 11. LH 098.118.1118 16/11Toàn quốc10 số tam hoa 888, 999 giá 1,7 tr 15/11Toàn quốcBán sim sinh viên 10 số Vina- Vtel giá từ 70k 10/11Toàn quốcSim số đẹp mới giá siêu rẻ 10/11Toàn quốcBảng Sim Số Tổng Hợp! 07/11Toàn quốcBán sim Sinh viên Vina giá từ 50k- Vtel giá 130k 07/11Hà NộiBán sim 0986.377.789; 097.19.9.1979... 04/11Toàn quốcBệnh hắc lào 01/11Toàn quốcBán sim thần tài giá rẻ 01/11TP HCMBán sim tứ quý, sim tứ quý 01/11Hà NộiThuốc đặc trị hắc lào 31/10Toàn quốcCần bán lại sim mobi chính chủ: 0935996979 30/10TP HCMBán sim VIETTEL giảm giá tối đa 30/10Toàn quốcCần bán lại sim mobi chính chủ 30/10TP HCMBán sim Vtel hoà mạng TS gọi miễn phí, viết HĐ 30/10Toàn quốcSo dt dep can ban 28/10TP HCMTam hoa 6 Viettel không 4,7 giá rẻ tại Hà Nội 27/10Hà NộiBán sim Vip đuôi 56789 26/10Toàn quốcSim lộc phát 10 số giá rẻ 25/10Toàn quốcThiết Kế Website Bán Sim Số 24/10Toàn quốcThanh lý sim thần tài 21/10TP HCMBán sim số đẹp 16/10Toàn quốcBan sim gphone HCM 16/10Toàn quốcSim viettel thần tài nhỏ 097/098 15/10Toàn quốcBán sim đôi Mobi 090/093 số chọn giá từ150K 15/10Toàn quốcBán 0973.998885- 0973.414148- 0961.858.898 15/10Toàn quốcNhận hòa mạng trả sau cho doanh nghiệp mạng VETTEL 15/10Hà NộiBán hóa đơn GTGT 10% Thẻ cào điện thoại các mạng 15/10Toàn quốcBán sim thẻ điện thoại có hóa đơn VAT 10% 14/10Toàn quốcSim năm sinh:9x,8x.. đẹp giá rẻ đồng giá 450k 13/10Toàn quốcSim số đẹp giá bình dân tại: www.tongkhosimdep.vn 13/10Toàn quốcSố điện thoại bàn cố định gphone lắp di động 09/10TP HCMSim tam hoa giá rẻ 08/10Hà NộiMua sim số đẹp tại đây: www.tongkhosimdep.vn 06/10Toàn quốcBán sim vina 01294 66 77 99= 1tr200 và loại khác 30/09Toàn quốcMua sim giá rẻ vào web www.simsohcm.vn 29/09Toàn quốcSimdeptoanquoc.vn Chuyên sim số đẹp 29/09Toàn quốcBán sim số đẹp giá siêu rẻ 099x88999 20/09Toàn quốcBán sim trả trước số đẹp 090.646.2999 18/09TP HCMSim Viettel (39,79,68 đảo gánh lặp kép) 18/09Toàn quốc Sim so đẹp mobi!!!!! 18/09Toàn quốc Bán sim Viettel 097/098 đồng giá 250k 17/09Toàn quốc Bán Sim Viette 25.000.000 SDT 01686867996 17/09Các tỉnh phía Nam Thanh lý sim Vina-Mobi giá rẻ 16/09Toàn quốc Sim số đẹp - tưng bừng khuyến mãi 16/09Toàn quốc Bán sim 0961.858.898 giá 2tr5 và sim sinh viên 13/09Toàn quốc Bán sim số đẹp 05/09Các tỉnh phía Bắc Bán 0997333388 và 0993838333 04/09TP HCM Bán 01629777999, 01628
 • nhocpropro2003: hello 11/23/2015 11:00:19 PM
 • nhocpropro2003: how to use f*c* 11/23/2015 11:03:41 PM
 • Tihamm123: hellu 11/26/2015 8:44:41 PM
 • Tihamm123: angel 11/26/2015 8:44:50 PM
 • vuhoainam1412: hé nô 11/27/2015 10:03:12 AM
 • yenninh2003: 2 11/27/2015 7:01:02 PM
 • yenninh2003: có ai k 11/27/2015 7:03:24 PM
 • vohoainam8a2: ** vn, there are most and more families having cable tv 11/27/2015 7:43:27 PM
 • Thùy Dương Socciu: chị chào cả nhà 11/27/2015 7:48:57 PM
 • nhocpropro2003: donnt want be 11/28/2015 9:55:08 PM
 • bestlucian: có ai ko 11/29/2015 9:09:29 PM
 • buisuccess: mạng xã hội học từ vựng đây các bạn ơi 11/30/2015 2:50:46 PM
 • buisuccess: vocab.vn 11/30/2015 2:51:05 PM
 • buisuccess: các bạn thử check xem có đáng học không nhé 11/30/2015 2:51:49 PM
 • anh81065: Hi, everybody mem mới ạ wave 12/1/2015 8:44:03 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Hỗ Trợ HTN
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016
 • Bảo Phươngg
 • anhtienlove6