Word

Transcript

Class

Meaning

Example

At stake

/ət steɪk/

n

Bị đe dọa

Thousands of lives will be at stake if emergency aid does not arrive in the city soon. 

Biodiversity

/,baɪəʊdaɪˈvɜ:sɪti

n

Đa dạng sinh học

A new National Biological Survey will protect species habitat and biodiversity. 

Carnivore

/kɑ:nɪvɔːr /

n

Động vật ăn thịt

Lions and tigers are carnivores. 

Dolphin

/dɒlfɪn/

n

Cá heo

Among sea animals, I like dolphins the most. 

Entrapment

/ɪntræpmənt/

n

Sự đánh bẫy, mắc bẫy

Sperm whale populations are at risk due to hunting and their accidental entrapment in fishing nets. 

Gestation

/dʒesteɪʃən/

n


Sự thai nghén

The gestation period of rats is 21 days 

Gulf

/gʌlf/

n

Vịnh, vùng vịnh

The gulf of Tonkin is in the South China Sea. 

Herbicide

/hɜ:bɪsaɪd/

n

Thuốc diệt cỏ

Herbicides are widely used in agriculture to kill unwanted plants. 

Jellyfish

/dʒelifɪʃ/

n

Con sứa

The jellyfish is a sea animal with a soft oval almost transparent body. 

Krill

/krɪl/

n

Con tôm (rất nhỏ, sống ở vùng biển quanh Nam Cực)

Krill are very small animals with a hard outer shell which live in the sea and are eaten in large numbers by some types of whale. 

Offspring

/ɒfsprɪŋ/

n

Con cái, con đẻ

In the case of the guinea pig, the number of offspring varies between two and five. 

Organism

/ɔ:gənɪzəm/

n

sinh vật cá thể

Amoebae and bacteria are single-celled organisms. 

Reveal

/rɪˈvi:l/

v

Tiết lộ

He was jailed for revealing secrets to the Russians. 

Seal

/si:l/

n

Con hải cẩu

Now, we can see many seals at some aquariums. 

Shark

/ʃɑ:k/

n

Cá mập

The movie 'Jaws' is about a man-eating shark. 

Sperm whale

/spɜ:m weɪl/

n

Cá nhà táng

The sperm whale is a large whale with a very large long head. 

Starfish

/stɑ:rfɪʃ/

n

Con sao biển

The starfish is a beautiful fish. 

Submarine

/,sʌbməri:n/

n

Tàu ngầm

They have sent a submarine to investigate the seabed.

Turtle

/tɜ:tl/

n

Rùa biển

The turtle is an animal which lives in or near water and has a thick shell covering its body. 

Whale

/weɪl/

n

Cá voi

The whale is a very large sea mammal that breathes air through a hole on the top of its head. 

 

Unit 9: Grammar

I.                  Should

Cách dùng: Should là động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh, dùng để diễn tả một lời khuyên hoặc một lời khuyến cáo.

Ex: You should drink less coffee. It’s not good for your health. (bạn nên uống ít cà phê đi. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn)

You should go to bed early. (bạn nên đi ngủ sớm)

Cấu trúc:

- Thể khẳng định: S + should + V nguyên thể không “to”

- Thể phủ định:   S + should not (shouldn’t) + V nguyên thể không “to”

- Thể nghi vấn: Should +S + V nguyên thể không “to”? – Yes, S should/ No, S shouldn’t.

 

II.               Câu điều kiện loại 2

Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng.

Câu điều kiện lại hai còn được dùng với nghĩa khuyên bảo (trong cấu trúc “if I were…”

Ex: If I were you, I would work harder.

Công thức câu điều kiện loại 2:

  IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì quá khứ đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WOULD/ COULD + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ 

- Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 2, mệnh đề IF dùng thì quá khứ đơn, mệnh đề chính dùng động từ khiếm khuyết WOULD hoặc COULD.

* Lưu ý:

+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.

+ WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL)

+ COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)

- Thí dụ:

+ IF I WERE YOU, I WOULD GET A DIVORCE. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn ly dị.) 

+ IF DOGS HAD WINGS, THEY WOULD BE ABLE TO FLY. (Nếu chó có cánh, chúng sẽ biết bay.)

Thẻ

× 9
× 31

Lượt xem

1766
Chat chit và chém gió
 • Trần Minh Hoàng: môn gì cx chơi sất 7/24/2015 9:33:11 PM
 • Lăng Lăng của anh: ghê 7/24/2015 9:33:32 PM
 • Trần Minh Hoàng: ghê bth 7/24/2015 9:33:46 PM
 • Trần Minh Hoàng: ở dây có ai 2k ko 7/24/2015 9:35:33 PM
 • Trần Minh Hoàng: chém vs t 7/24/2015 9:35:39 PM
 • Trần Minh Hoàng: anh lớp 10 chưa học chữ nào 7/24/2015 9:36:29 PM
 • Lăng Lăng của anh: @@ 7/24/2015 9:36:45 PM
 • Lăng Lăng của anh: moéo có 7/24/2015 9:36:49 PM
 • Trần Minh Hoàng: bà 99 chứ gì 7/24/2015 9:37:05 PM
 • Nhok Clover: táo ơi 7/24/2015 9:37:22 PM
 • Lăng Lăng của anh: ừa 7/24/2015 9:37:22 PM
 • Lăng Lăng của anh: ơi nhi 7/24/2015 9:37:26 PM
 • Nhok Clover: tui làm nhưng k chắc đúng hết đâu nhen 7/24/2015 9:37:31 PM
 • Lăng Lăng của anh: oki 7/24/2015 9:37:35 PM
 • Nhok Clover: nếu sai đừng trách nhen 7/24/2015 9:37:40 PM
 • Lăng Lăng của anh: 2 bài đọc nhé nhi 7/24/2015 9:37:46 PM
 • Trần Minh Hoàng: thumbs_up 7/24/2015 9:37:51 PM
 • Lăng Lăng của anh: Hoàng: biết à? 7/24/2015 9:37:53 PM
 • Trần Minh Hoàng: đọc thì lên mạng tìm đi 7/24/2015 9:38:00 PM
 • Trần Minh Hoàng: ngu thế 7/24/2015 9:38:04 PM
 • Lăng Lăng của anh: ngu thì sao? 7/24/2015 9:38:29 PM
 • Nhok Clover: uhm,bài đọc hả 7/24/2015 9:38:56 PM
 • Lăng Lăng của anh: k lm đừng bày đặt quan tâm nhe 7/24/2015 9:38:56 PM
 • Lăng Lăng của anh: -_- 7/24/2015 9:38:58 PM
 • Lăng Lăng của anh: ừ nhi 7/24/2015 9:39:01 PM
 • Lăng Lăng của anh: happy 7/24/2015 9:39:02 PM
 • Trần Minh Hoàng: để đó em lm 7/24/2015 9:39:28 PM
 • Trần Minh Hoàng: kiểu anh hùng cứu phù thủy 7/24/2015 9:39:43 PM
 • Lăng Lăng của anh: -_- 7/24/2015 9:40:12 PM
 • Lăng Lăng của anh: phù thủy cái beep 7/24/2015 9:40:18 PM
 • Trần Minh Hoàng: đến giờ e vẫn chưa hiểu beep là cái j 7/24/2015 9:40:48 PM
 • Trần Minh Hoàng: laughing 7/24/2015 9:40:51 PM
 • Nhok Clover: hoàng,có làm k,làm đi 7/24/2015 9:41:23 PM
 • Nhok Clover: hay để c làm 7/24/2015 9:41:25 PM
 • Lăng Lăng của anh: k hiểu thì thôi 7/24/2015 9:41:31 PM
 • Lăng Lăng của anh: nhiều chuyện 7/24/2015 9:41:37 PM
 • Trần Minh Hoàng: dạ 7/24/2015 9:41:49 PM
 • Trần Minh Hoàng: e làm 7/24/2015 9:41:52 PM
 • Nhok Clover: e làm hả 7/24/2015 9:42:02 PM
 • Nhok Clover: c nhường e đó 7/24/2015 9:42:08 PM
 • Nhok Clover: happy 7/24/2015 9:42:09 PM
 • Trần Minh Hoàng: e lm cái trên 7/24/2015 9:42:11 PM
 • Trần Minh Hoàng: chị lm câu dưới đi 7/24/2015 9:42:27 PM
 • Trần Minh Hoàng: happy 7/24/2015 9:42:32 PM
 • Nhok Clover: ok e 7/24/2015 9:42:46 PM
 • Lăng Lăng của anh: =.= 7/24/2015 9:43:39 PM
 • Nhok Clover: táo ơi 7/24/2015 9:56:37 PM
 • Lăng Lăng của anh: đây 7/24/2015 9:57:44 PM
 • Nhok Clover: đoạn văn cuối nhé 7/24/2015 9:58:45 PM
 • Nhok Clover: còn cái trên hoàng làm 7/24/2015 9:58:51 PM
 • Nhok Clover: 36C 37B 38B 39D 40D 7/24/2015 9:59:13 PM
 • Trần Minh Hoàng: e lm sai đừng trách nha 7/24/2015 9:59:14 PM
 • Nhok Clover: xem đúng k nha 7/24/2015 9:59:18 PM
 • Nhok Clover: sai thì đừng trách á 7/24/2015 9:59:24 PM
 • Lăng Lăng của anh: uhm 7/24/2015 10:01:10 PM
 • Lăng Lăng của anh: big_grin 7/24/2015 10:01:14 PM
 • Trần Minh Hoàng: 20A 7/24/2015 10:03:52 PM
 • Trần Minh Hoàng: 21D 7/24/2015 10:03:56 PM
 • Trần Minh Hoàng: 22C 7/24/2015 10:03:59 PM
 • Trần Minh Hoàng: 23C 7/24/2015 10:04:01 PM
 • Trần Minh Hoàng: 24D 7/24/2015 10:04:36 PM
 • Trần Minh Hoàng: 25D 7/24/2015 10:05:13 PM
 • Trần Minh Hoàng: 26A 7/24/2015 10:05:39 PM
 • Trần Minh Hoàng: 27B 7/24/2015 10:06:19 PM
 • Trần Minh Hoàng: 28C 7/24/2015 10:06:49 PM
 • Trần Minh Hoàng: 29A 7/24/2015 10:07:23 PM
 • Trần Minh Hoàng: xong rồi 7/24/2015 10:07:27 PM
 • Trần Minh Hoàng: đâu hết rồi 7/24/2015 10:08:17 PM
 • Trần Minh Hoàng: mất công em lm mà ko ai c.ơn à 7/24/2015 10:08:30 PM
 • Trần Minh Hoàng: đâu rồi crying 7/24/2015 10:10:53 PM
 • Lăng Lăng của anh: thanks big_grin 7/24/2015 10:12:10 PM
 • tranphuong13011999: big_grin 7/25/2015 5:56:26 PM
 • tranphuong13011999: các chế cho em làm quen 7/25/2015 5:56:46 PM
 • tranphuong13011999: == 7/25/2015 5:56:48 PM
 • Trần Minh Hoàng: 222222222222222 7/25/2015 8:07:29 PM
 • Trần Minh Hoàng: có ai ko 7/25/2015 8:07:37 PM
 • Trần Minh Hoàng: ko có ai ở đây à sad 7/26/2015 10:18:59 AM
 • laclaclau: này mọi người à 7/27/2015 1:10:48 PM
 • laclaclau: cho hỏi cái phần Presen wish ấy 7/27/2015 1:11:08 PM
 • laclaclau: If only + S + well hay + were? 7/27/2015 1:11:25 PM
 • laclaclau: ô này............. O.o 7/27/2015 1:12:21 PM
 • laclaclau: sao k nói thế hửng 7/27/2015 1:12:33 PM
 • Nhok Clover: có ai k?? 7/27/2015 3:05:40 PM
 • Trần Minh Hoàng: big_grin 7/27/2015 5:04:55 PM
 • Vân Anh: 2222 7/27/2015 5:31:51 PM
 • Trần Minh Hoàng: 2222222 7/27/2015 5:45:10 PM
 • manhhung: có ai 0000000000000??????????? 7/29/2015 2:08:25 PM
 • tranghuyen99: hú ..hihi..có ai sang đây chưa :3 7/29/2015 8:44:17 PM
 • Trần Minh Hoàng: hế lồ 7/29/2015 10:24:08 PM
 • congluan1968: Lăng Lăng của anh nói nhiều thếpartypartythumbs_up 8/1/2015 11:42:48 AM
 • Magneto: có ai không??? 8/1/2015 8:31:43 PM
 • Magneto: kênh TA hoạt động chán quá cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying 8/2/2015 9:54:39 PM
 • tienanhpham9910: halo :v 8/6/2015 10:10:42 AM
 • tienanhpham9910: kisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskissk
 • Trần Minh Hoàng: có ai ko 8/6/2015 8:06:52 PM
 • Trần Minh Hoàng: ko có crying 8/6/2015 8:07:06 PM
 • Nhok Clover: có ai k??? 8/7/2015 12:40:24 PM
 • manhhung: có ai không 8/7/2015 3:45:44 PM
 • manhhung: sad 8/7/2015 3:45:51 PM
 • manhhung: happylaughinglosersadbig_grinbroken_heartwavetime_outrolling_on_the_floortalk_to_the_handangrycryingtalk_to_the_handat_wits_endwaitingpuppy_dog_eyesfeeling_beat_upwhistlingnot_worthyprayingit_wasnt_meyawnhironot_worthybig_hugsickno_talkingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingĐăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Hỗ Trợ BQT
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh